مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران: حدود ۲۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان مازندرانی خریداری شد - ارمون آنلاین armoononline.ir