بانک کشاورزی مازندران پرداخت کرد؛ ۵۵۹ میلیارد ریال تسهیلات مردمی‌سازی یارانه‌ها - ارمون آنلاین armoononline.ir