به مناسب روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی؛ برگزاری ۲۸ برنامه فرهنگی و هنری در موزه‌های مازندران - ارمون آنلاین armoononline.ir