رئیس سازمان پسماند شهرداری ساری: فرهنگ‌سازی برای کودکان و خانواده‌ها، اولویت اول ماست - ارمون آنلاین