مهمانان خارجی افتتاحیه ساری۲۰۲۲ با قطار گردشگری مازندران را ترک می‌کنند - ارمون آنلاین