رقابت «لامینور»، «علف‌زار»، «موقعیت مهدی»، «مرد بازنده» و «روز صفر» در اکران نوروز ۱۴۰۱ | نمایش ۷ فیلم قطعی شد - ارمون آنلاین