لوکیشنی که سیمرغ را برشانه امین حیایی نشاند - ارمون آنلاین