از سرگیری فعالیت های هنری با افتتاح نمایشگاه خوشنویسی - ارمون آنلاین