توصیه مهم درباره علائم هشدار کرونا /خوددرمانی برای مبتلایان این علائم، ممنوع - ارمون آنلاین