مازندرانی‌ها بیش از ۲۷ میلیارد ریال کتاب از طرح‌های فصلی ۱۳۹۹ خریدند - ارمون آنلاین