حمایت بانک کشاورزی از فعالان این بخش با طرح ویژه «وصول مطالبات» - ارمون آنلاین