آمار زنان تحصیل‌کرده بیکار، حدود ۴۵ برابر مردان است - ارمون آنلاین