۴۳ درصد از ایرانی‌های بالای ۱۵ سال، دردهای استخوانی مفصلی دارند - ارمون آنلاین