» تصاویر | قدیمی‌ترین نسخه خطی مثنوی مولوی رونمایی شد