پوپک بسامی؛ اولین وزنه‌بردار زن ایرانی در مسابقات جهانی - ارمون آنلاین