» ایران، رتبه دوم سریع‌ترین گردشگری جهان را کسب کرد