سرآشپز زارع که در گوگل آشپزی می‌کند در مورد آموزش آشپزی به آشپزان جوان می‌گوید: وقتی ته دیگ را بر می‌گردانم حیرت را در چشمانشان می‌بینم و همه می‌خواهند در مورد چگونگی آن سوال کنند.

مهارت پخت ته دیگ در آشپزی ایرانی چیزی است که هر فرد در طول یک عمر کسب می‌کند.

فیروزه دوما نویسنده ایرانی از خاطرات شوهر فرانسوی‌اش در مواجهه با ته‌دیگ می‌گوید: در ابتدا همسرم وقتی اقوامم برای صرف غذا دور هم جمع می‌شدند مجبور بود خود را کنار بکشد چرا که همه در حال جنگیدن برای ته دیگ بودند بعدها مادرم دلش برایش سوخت و قبل از دیگران ظرف ته دیگ را به او می‌داد تا برای خودش ته دیگ بردارد سپس بقیه به سمت بشقاب ته دیگ هجوم می‌بردند.

وال استریت ژورنال در این گزارش دستور پخت ته دیگ سیب زمینی، برنج زعفران و ماکارونی را هم آموزش داده‌ است.

منبع: چمدان