» دانش‌آموزان، رهبران بزرگترین اعتراض اقلیمی دنیا (ویدئو)