وزیر علوم در مازندران: تحریم‌ها برای بخش علمی کشور فرصت است - ارمون آنلاین