عباس زارع: سوگواره «عکس عاشورایی» در مازندران برگزار می شود - ارمون آنلاین