» بستنی سنتی ایران، یکی از ۱۰ دسرهای یخی برتر دنیا