هر گردشگر خارجی ۱۴۰۰ دلار ارز وارد کشور می کند - ارمون آنلاین