روایت تصویری اصفهان‌گردی نخست وزیر ارمنستان و همسرش | گذر از زاینده‌رود و نیایش در وانک

مسجد کبود ایروان سه محراب دارد که نشانگر حضور پیروان مذاهب مختلف اسلام در شهر بوده است.

مسجد کبود ایروان در سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ با هزینه بنیاد مستضعفان و نظارت سازمان میراث فرهنگی ایران مرمت شد. این مسجد در یکی از خیابان‌های اصلی پایتخت ارمنستان واقع شده است.

دولت ارمنستان در سال ۱۳۹۴ با تصویب طرحی حق ادارهٔ این مسجد را برای مدت ۹۹ سال به ایران واگذار کرد تا از ساختمان این مسجد به عنوان مرکزی فرهنگی استفاده شود. مالکیت مسجد کبود و زمین‌های پیرامون آن همچنان از آن ارمنستان خواهد بود.

اکنون در مسجد کبود ایروان زبان فارسی به علاقمندان تدریس می‌شود. همچنین در ارمنستان تمبر و پاکت پستی با تصویر این مسجد نیز منتشر شده‌ است.

تصاویری از این مسجد را در زیر ببینید:

مسجد کبود ایروان

مسجد کبود ایروان

مسجد کبود ایروان

مسجد کبود ایروان

مسجد کبود ایروان

مسجد کبود ایروان