» مشارکت مردم و مسولان؛ پیشران در کاهش آسیب‌های اجتماعی