ملکۀ شن‌ها / ۱۰ نکته دربارۀ قهرمان «عصر جدید» با رأی ۶.۵ میلیونی - ارمون آنلاین