مشکلات بیمارستان‌ها را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهید - ارمون آنلاین