استاندار مازندران: با عاملان حادثه محمودآباد به شدت برخورد می‌شود - ارمون آنلاین