هیات وزیران چندی پیش مصوبه لغو یک طرفه روادید با چین را تصویب کرد و بر اساس دستورالعمل وزارت امور خارجه از ۲۵ تیر ماه اجرا شد.