وزیر بهداشت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی را چه کسی برده؟ - ارمون آنلاین