رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری خبرداد: آموزش مدیریت پسماند به بیش از ۱۰ هزار نفر - ارمون آنلاین