مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خبر داد؛ شناسایی ۱۱ روستای هدف گردشگری در مازندران - ارمون آنلاین