نوه گوگوش، مدلینگ و مساله لاغری بیش از حد - ارمون آنلاین