زمان و چگونگی توزیع واکسن آنفلوآنزا مشخص شد - ارمون آنلاین