مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری خبر داد: آغاز نخستین دوره آموزش سواد رسانه ای در شهرداری ساری - ارمون آنلاین