» توافق ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص از سرگیری فعالیت های فرهنگی و هنری