حضور متفاوت گروه های مازندرانی در جشنواره موسیقی فجر - ارمون آنلاین