کوش آداسی ترکیه؛ رده ششم جهان در جذب و ورود کشتی‌های تفریحی کروز - ارمون آنلاین