» «باران» دست خشکی و تالاب خواران را کوتاه کرد/نبض میانکاله می زند