» چرا به‌جای شهر خود، به مراکز درمانی شهرهای دیگر مراجعه می‌کنیم؟