» دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با نماینده پاپ در ایران