همایش روز جهانی ایدز در ساری برگزار شد - ارمون آنلاین