» پفک،اسکاچ،کیم،سامسونت و… ؛برند هایی که نام کالا شدند