تعدد گروه‌های تئاتر در سی‌ویکمین جشنواره تئاتر مازندران  - ارمون آنلاین